Gunfactor

12 feb

(Westland, 12 februari 2020). Het had in de Westlandse politieke geschiedenis een historische datum kunnen worden: Donderdag 6 februari 2020. Het gebeurde niet. Metaforisch was er slechts het glas, de plas en bleef alles zoals het was. De coalitiepartners lieten snoeihard weten waar de macht ligt. Bij hen.
Initiatieven van de oppositie mogen dan sympathiek zijn, misschien zelfs wel goed, maar ermee instemmen gaat te ver. Je politieke tegenstanders iets gunnen komt niet op in je hoofd, bij machtsdenkers is daar geen ruimte voor. Macht corrumpeert, zelfs democratisch.

Mallemoer
Het ging op die bijna historische dag tijdens een extra raadsvergadering over een initiatiefvoorstel van oppositiepartijen Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland. Zij stellen voor om ondernemingen de mogelijkheid te bieden tijdelijk arbeidsmigranten op hun bedrijfsterrein te huisvesten. Dit om deels alle broodnodige 2000 migrantenbedden versneld te realiseren.
Eerdere gemeentelijke plannen voor grotere woonlocaties (zoals Polenhotels met soms honderden bedden) zijn in de afgelopen twee jaar nauwelijks van de grond gekomen. Zoals in de raadszaal klonk: “Op dit punt is er geen mallemoer gerealiseerd”. Niet leuk voor het bestuurscollege, wel waar.

Doorschuiven
Na het vertrek van CDA-wethouder Karin Zwinkels heeft VVD-wethouder Pieter Varekamp dit portefeuilledeel op zijn bord gekregen. Wat voorbarig beloofde hij vrij snel met nieuwe plannen te komen. Daarna kwam er een uitstelbericht; hij wil tijd kopen voor een integraal totaalplan. Met hij bedoelt hij dan niet zichzelf maar de dan inmiddels beëdigde, nieuwe CDA-wethouder Albert Abee. Collegiaal doorschuiven van pijndossiers heet dat.
De grootste oppositiepartijen vinden echter dat dat onderdeel ‘Wonen bij de baas’ best kan worden losgekoppeld, kwamen daarom met een eigen initiatiefvoorstel. “Dan kunnen de bedrijven alvast beginnen. Anders is er weer maanden vertraging.”

Theater
Niks daarvan, zei de coalerende raadsmeerderheid die de lijn van Varekamp (en het college) volgde. Het oppositionele voorstel werd – beledigend radicaal – terzijde geschoven. “Deze vergadering is zonde van de tijd en het geld”, aldus CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer. Alles was slechts theater, bedoeld ‘voor de bühne’. Heel even leek het of Trump een vrouw was.

Vaststaat dat als alle Westlandse raadsleden, zonder (partij)last of (college)ruggespraak, hadden gestemd, het oppositieplan was aangenomen. Coalitiepartner LPF bijvoorbeeld is het ermee eens, maar wilde desalniettemin de integrale plannen afwachten. De VVD, ooit fervent tegenstander van bedrijfshuisvestingsplannen, zei volledig open te staan. Maar gaf in feite aan mogelijk wel mee te willen; de liberalen kwamen immers nu al met een concreet financieel onderbouwd handhavingsplan. Ook zijn er, politiek verplicht zwijgende, CDA-raadsleden die niet principieel tegen zijn. Een deel van het college is dat trouwens ook niet. Maar ja, dat telt allemaal niet in de politiek.

Botweg
De coalitie koos botweg voor de macht. Liet nog immer diepgeworteld wantrouwen naar de oppositie meespelen, vooral Peter Duijsens (WV) en ook Remmert Keizer (GBW) blijven de gebeten hond. Terwijl meegaan met hun voorstel politiek, strategisch en publicitair beter en voordeliger was geweest. Juist ook omdat steun het latere integrale plan geenszins onderuit had gehaald, misschien wel had verbeterd.
Zonder schade had de coalitie dan respect kunnen afdwingen bij oppositie, ook bij haar eigen achterban. Als macht moet je soms de gunfactor naar de tegenmacht gebruiken om je eigen democratische gehalte te versterken.

Het had zo’n boeiend begin van wederzijds vertrouwen kunnen worden. De gewapende keuze voor het Engelse woord ‘gunfactor’ zal nu nog lang naklinken in politiek Westland, zeker tot de volgende verkiezingen voorjaar 2022.

Rien van den Anker

6 gedachten over “Gunfactor

  1. De oppositie moet niet huilen. Als Westland Verstandig en GBW in een college zouden zitten, dan zouden ze ook de macht naar zich toe trekken. Ik wil het CDA niet laten schrikken, maar dat moment komt er ook aan. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is voor die bestuurspartij om eens in de oppositie te zitten.

  2. Soms kan ik me niet voorstellen dat wethouder Pieter Varekamp van de VVD is. Die man zou net zo goed van de LPF, van het CDA of zelfs van de Christenunie-SGP kunnen zijn. Ik vrees bovendien dat hij de bovenstaande zinnen als een compliment ervaart.

  3. Je kon erop wachten! We hebben onze eigen NANCY (Jenny) PELOSI. Voorstellen van de oppositie -tegenpartijen- huh, kan niets zijn, laat ze ongeopend, en lees ze niet eens sprak ze JENNERYG theatraal. Wanneer komen de CDA-ideeën, tot op heden al ruim twee jaar veilig opgesloten in het college-programma naar buiten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>