Zelfs ‘schijn’ maakt je minder integer

19 okt

(Westland, 19 oktober 2016). Ik weet zeker dat het woord ‘integer’ vaker gebruikt dan begrepen wordt. Eerlijk en betrouwbaar zijn, daar gaat het om, rechtschapen vind ik een mooiere beschrijving, ongeschonden klinkt ook wel mooi.
Integer wordt zo vaak zo fout gebruikt. Met name in de (lokale) politiek. Dat komt omdat daar vertrouwen en respect soms geheel zijn verdwenen. Iemands integriteit, ook zonder gronden, in twijfel trekken is vrijwel altijd succesvol. Zeer effectief als goedkope debattruc. Verdedigen werkt immer averechts, erboven staan is veelal het beste. Negeren kan natuurlijk ook.

Dubieus
Belangenverstrengeling is eveneens zo’n begrip dat steeds vaker onjuist wordt gebruikt, soms geheel ongegrond. Ook dat gebeurt veel op politiek regionaal niveau. Vreemd, want van, ik noem maar, Westlandse raadsleden wordt juist verwacht dat ze als Westlander Westlandse beslissingen neemt over dingen die in Westland plaatsvinden. Dat ze de haarvaten van de dichtbije samenleving kennen. ‘Om de hoek’ is immers hun werkterrein, sommigen kennen al hun kiezers met naam en toenaam. Het enige wat ze wel moeten doen is alle contacten en relaties tevoren melden. Ook eventuele minnaars en minnaressen. Dat heet transparantie, weet iedereen waar ‘ie aan toe is.
Ik lees nu dat de LPF-fractie vindt dat CDA-fractievoorzitter Piet Vreugdenhil begin juli niet had mogen stemmen bij het raadsvoorstel over de aanvraag voor een islamitische school in Westland. Mede door zijn stem werd het voorstel net aangenomen; met zijn onthouding was het verworpen.
Vreugdenhil is voorzitter van het college van Bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland en volgens de Fortuynisten betrokken bij het onderwerp, te betrokken. Op basis van de gedragscode van de gemeenteraad had hij moeten concluderen dat niet stemmen beter was geweest. Onuitgesproken, er is sprake van belangenverstrengeling en niet integer handelen.

Schrappen
Volgens de LPF had Vreugdenhil ook niet mogen stemmen over gemeentelijke kredieten voor de verbouwing van twee Monsterse scholen. Dit omdat ‘zijn’ stichting daarbij betrokken was als bouwheer. Vanwege Vreugdenhils ‘mishandelen’ heeft de LPF-fractie onderwijsstaatssecretaris Dekker gevraagd het islamitische school-raadsbesluit voor te dragen voor vernietiging door de kroon. In gewoon Nederlands, te schrappen.
Vreugdenhil neemt het zijn raadsbroeders kwalijk dat ze zijn naam en stemgedrag wrakend gebruiken voor hun enige doel: Geen islamitische school in Westland. Hij zegt geen enkel persoonlijk belang bij zo’n school te hebben, dat (de aard van) zijn werkzaamheden bij iedereen bekend was. Zwak. Ik zei het al, verdedigen werkt altijd averechts.

Had Vreugdenhil nu in het licht van integriteit mogen stemmen? Ja, want vanuit zijn eigen perspectief is hij integer en nee want hij kent als geen ander de wondere wereld van het (bijzonder) onderwijs, weet exact hoe zaken daar soms verstrengeld kunnen zijn. Is er dan sprake van belangenverstrengeling? Misschien niet, maar de ‘schijn van’ is wel aanwezig.
En had de LPF het nu zo op de man moeten spelen? Nee, natuurlijk niet, maar de Westlandse raadsrelaties zijn nu eenmaal zo verhard dat dit er bij hoort. Da’s niet mijn stijl van politiek bedrijven heeft Vreugdenhil – een beetje naïef – eerder gezegd. Hij zal er, leuk of niet, toch aan moeten wennen.

Rien van den Anker

5 gedachten over “Zelfs ‘schijn’ maakt je minder integer

  1. Niet stemmen was voor Vreugdenhil veel gemakkelijker geweest. Tegen veel van zijn partij- en geloofsgenoten die fel tegen een islamitische school zijn, had hij dan kunnen zeggen dat hij niet kon stemmen vanwege zijn werkzaamheden. Maar hij koos voor de moeilijke weg en bleef integer. Hij moet wel een ARP-achtergrond hebben.

  2. In een dorpse samenleving als het Westland ben je altijd bij iets betrokken, je kunt in dat opzicht nooit echt objectief zijn. Maar als je directeur bent van een christelijke schoolkoepel, dan ben je wel direct betrokken bij zo’n besluit om toestemming te verlenen aan een, in zekere zin concurrerende, islamitische school. Dan kun je je niet verschuilen achter het argument dat het alleen maar om een technische toetsing gaat.

  3. Waarom zegt Vreugdenhil niet gewoon: Ik ben voor bijzonder onderwijs en dus ook voor islamitisch onderwijs. Dat is mijn mening en daar zult u het mee moeten doen. Juist omdat hij die functie in het onderwijs heeft weet hij hij meer van de materie dan menigeen. Zelf ben tegen de komst van een islamitische school, maar ik vind het kwalijk dat de LPF nu zijn stemmen gebruikt om die school te weren.

  4. Een nevenfunctie naast het raadslidmaatschap komt regelmatig voor, betaald of onbetaald. Raadsleden hebben vaak een andere (hoofd)betrekking. Met nevenfuncties – vooral in ‘t Westland – moet je altijd alert zijn op (schijn van) belangenverstrengeling. Nevenfuncties kunnen het onafhankelijk oordeel en/of het functioneren van de ambtsdrager negatief beïnvloeden.
    Betrokkenheid in dit geval is als bestuursvoorzitter PCPOW moeilijk te ontkennen. Wie is als vertegenwoordiger meer betrokken? Dus onthouden van stemming over de Islamitische Basisschool maar zeker ook voor het hamerstuk betreffende de bouw van de PCPOW-basisschool. Is dat ‘op de man spelen’? Nee! Een professioneel raadslid onthoudt (dat).

  5. Hans Koning, het gaat niet over de inhoudelijke stemkeuze. Het gaat er om of er betrokkenheid is als bestuursvoorzitter PCPOW. Vreugdenhil is zelfs de belangrijkste vertegenwoordiger in dit dossier vanuit het PCPOW-onderwijs en dus zeer betrokken. Raar dat hierover twijfel wordt gezaaid. Zijn collega Jan van Rossem, bestuurslid van De Waterman, heeft zich kort daarna van stemming onthouden toen het over De Waterman ging. En zo hoort het.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>