Winkelparadijs Westland

27 mei

(Westland, 27 mei 2020). Als tussentijds ingestapte wethouder heb je het niet gemakkelijk. Ook al heb je in je vorige gemeente Lansingerland ervaring opgedaan als bestuurder, ook al had je daar te maken met economie en tuinbouw, dat wil niet zeggen dat je ‘zomaar’ kunt meeliften. Al snel ontdek je dat tussen ‘daar en hier’ een Wereld Van Verschil is. Daar is wethouder Albert Abee inmiddels wel achter. Hoop ik.
En na krap drie weken slaat ook nog eens de corona-pandemie toe en heb je allerlei andere dingen te doen. Bovendien communiceer je moeizaam digitaal vanuit je privé-werkplek in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Maar nieuwkomer of niet, in crisistijd wordt wel verwacht dat je toch handelt, ook besluit. Zo hard is de politiek.

Doodzonden
In die hectiek zijn er wel drie doodzonden: dingen verder vooruitschuiven en, nog erger, in lopende zaken opnieuw het wiel gaan uitvinden. De derde, alles verpakken in lange, taalkundig redelijke, maar nietszeggende volzinnen.
Onlangs zondigde nieuweling Abee drieledig volleerd. Bij onderwerpen als huisvesting arbeidsmigranten, jaarrond openen strandtenten, (niet eens bestaande) Kustvisie en winkelleegstand. Allemaal belangrijk, ik beperk me tot het laatste.

Winkelleegstand is hier al jaren een immens probleem; Westland staat landelijk op de achtste plaats. Groeiende internetverkoop en concurrende shopping-centers, allemaal bedreigingen voor lokale middenstanders en horeca. Al in 2016 verscheen daarover een Visie van MKB Westland, die waardering kreeg van de toenmalige economie-wethouder. Maar veel gebeurde er daarna niet. Of eigenlijk niks.

Bureaulade
Vorig voorjaar ontstond er toch enige reuring vanuit de raad. Kwamen er ineens nieuwe ‘specialisten’ als centramanager en leegstandsmakelaar, ook zou de winkelleegstand worden onderzocht. Na maanden kwam er een rapport, maar dat verstopte wethouder Karen Zwinkels snel in haar bureaulade. Omdat zij de inhoud, met haar kennis én die van ambtenaren en externe specialisten tot een afgerond voorstel zou ‘bakken’.
Maar de leegstandsdiscussie verdween daarna toen Zwinkels na ruzie met haar CDA-fractie opstapte. De wethouderlijke ‘tussenpaus’ zat op dat punt doodstil, wachtte geduldig op haar opvolger. Die kwam op 18 februari.

Naar het begin
Abee vond dus een ‘lopend dossier’, met leegstandsrappport en toekomstgericht visieplan. Met gedachten over ‘hoofdwinkelplaatsen’ en ‘iedere-dag-boodschappenplekken’, met suggesties om wijkwinkels te centraliseren, kortom, een basisplan om verder uit te werken. Anders gezegd, een wiel dat niet meer uitgevonden hoefde worden.

Albert vindt van wel, want we gaan gewoon weer terug naar het begin. In de zomer eerst tijd voor suggesties, in het najaar een (gespreks)plan. Dat, ik vul zelf het tijdspad maar in, volgend voorjaar uitgewerkt is en dan mogelijk in de zomer concreet wordt. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 wordt het nieuwe ‘Winkelparadijs Westland’ hét supersuccesnummer van dit college, in het bijzonder CDA-wethouder Albert Abee!

Verzuipen
Bizar dat dat gebeurt in een Coronatijd waarin veel middenstanders bijna omver vallen, of al aan het verzuipen zijn. Ik heb nog geen wethouder, ook Abee niet, horen roepen: In principe moet elke Westlandse winkel worden gered. Zelfs niet in brede, taalkundig redelijke, oppeppende, nietszeggende volzinnen.
Een gemeente heeft geen bak geld in de achterhand, zoals Rutte, maar kan op tal van (ook immateriële) terreinen wel veel doen om elke slager, bakker, groenteboer, welke middenstander dan ook, helpen te overleven.

Da’s keihard nodig, want bij al die winkeliers telt inmiddels elke week, soms elke dag. Nu nog eens maanden op de politiek moeten wachten is voor hen te laat. Dan is Westland allang een groot, leegstaand winkelland. Heb je helemaal geen wiel meer nodig.

Rien van den Anker

11 gedachten over “Winkelparadijs Westland

 1. De middenstand heeft nog nooit aandacht ontvangen van de Westlandse politiek. Een schande. Een middenstander loopt niet met zijn problemen te koop. Dus wat doet de politiek én onze burgemeester, niets!!! Maar de middenstand wordt niet vergeten als er gemeentelijke belastingen worden verhoogd.
  Gemeente, kom binnen 14 dagen met noodmaatregelen voor de middenstand. Te beginnen: voor 2020 geen gemeentelijke belastingen voor deze groep? Een toeslag ter compensatie van het omzetverlies. Een harde aanpak van de vastgoedhandelaar die zijn positie misbruikt? Zij laten door veel te hoge huren zomaar een winkelpand 5 jaar of langer leeg staan. Het is één voor 12.

 2. Er wordt weleens gezegd, iedere gemeente krijgt het bestuur dat hij verdient, maar zo’n zwak en nietszeggend bestuur verdient het Westland niet. Het doet me pijn om het geploeter en geneuzel iedere keer weer te moeten zien. Ik hoop van ganser harte dat bij de volgende verkiezingen er drastisch anders gekozen gaat worden.

 3. Kritisch blijven is gepast. Men bouwt een nieuw winkelcentrum in ‘s-Gravenzande en is dan verbaasd dat er sprake is van leegstand. Nu met Coronacrisis krijg je geen enkel leeg winkelpand meer gevuld. Wat jammer dat ‘een volleerd wethouder’ niet voortborduurt op een liggend rapport. Maar devies bij CDA is altijd: vasthouden aan het pluche, zolang het kan.

 4. Terecht noemt de columnist een aantal onderwerpen uit een eindeloze rij waarvoor het college kiest voor vertraging ipv voorstellen. Gisteravond werd wederom een ondernemer zonder argumenten het bos in gestuurd door onze wethouder economie. Maar volgende maand komt zijn nieuwe wiel voor de kust. Helaas schijnt het te lijken op het oude en worden de door de raad gewenste veranderingen genegeerd. Zal wel te moeilijk zijn.

 5. Het CDA dacht na een praatgrage schooljuf een deskundige binnen te halen. Dat valt nu al behoorlijk tegen. Je zag het gisteravond tijdens het debat over de strandtenten ook al. Vroeger heette dat een kat in de zak, maar nu ook nog steeds..

 6. Als geboren Poeldijker na 47 jaar weer terug in het Westland zeg ik: verwacht niks van de politiek. Overal waar ik woonde was er voldoende tot een zeer goed winkelaanbod. Kwam dat door de gemeentebesturen? Welnee, hooguit door zogeheten ‘flankerend beleid’. Bestuurscolleges die raad en bevolking mooie winkels beloven zijn uitermate dom en overschatten hun rol.
  Niet alleen krijgt het Westland een gemeentebestuur dat zij verdient, de Westlanders krijgen ook de winkels die zij verdienen: een matig aanbod van winkels én weekmarkten, enkele dorpen uitgezonderd. Als ruim 100.000 Westlanders al hun koopkracht in goede winkels, lokaal en dicht in de buurt zouden besteden, dan waren er hier véél meer en kwalitatief goede winkels.

 7. Het leven van een columnist is overzichtelijk, alleen het toetsenbord noodt hem tot actie, het verplicht hem tot niets.
  Het leven van een bestuurlijk bij een winkelcentrum betrokken burger is minder eenvoudig, van hem worden zo nu en dan ideeën, échte actie gevraagd. Papier is geduldig, winkeliers niet meer. Wat bedoelt de columnist met “tal van terreinen waarop een gemeente welke middenstander dan ook kan helpen te overleven”? Kan hij een paar handreikingen doen, enkele bruikbare tips verschaffen? Ben benieuwd!

  • De vraag van de briefschrijver doet vermoeden dat hij niet weet dat een gemeente pro-actief het bedrijfsleven, ook de middenstand, kan helpen en faciliteren. De bureaucratie kan versnellen en versimpelen, desnoods (leges)kosten kan verminderen. De openbare ruimte aantrekkelijker (groener) maken helpt ook, een snelle leegstandsvisie realiseren evenzeer. En wat te denken van goede parkeervoorzieningen. Belangrijkste is een politieke wil om plannen van middenstanders te initiëren en te steunen.

 8. Het CDA moest zo nodig uit hun banenregister een wethouder, die tegen zijn pensioen aanzit, een promotie geven. Deze man doet niets anders dan fatsoenlijk zijn tijd uitzitten. Vanuit zijn huisadres, deed ie in zijn vorige gemeente ook, want in verhuizen heeft naar zijn werkgebied heeft hij geen trek. Dat er vervolgens geen zaken op de rails worden gezet past naadloos in de opstelling van dit college. En over het leegstandsrapport gesproken: dat heeft een hoog “Ferry Mingelengehalte”. Enerzijds dit, maar anderzijds zus en het is zo maar toch weer anders! Een ding is zeker het heeft flink wat geld van de Westlandse burger gekost.

 9. Westland heeft een schuld van 350 miljoen en een oplopend begrotingstekort, maar volgens GBW-fractieleider Keizer is er spaarpotje van 108 miljoen. Door gemeentelijke verkopen. Ik heb de spaarpot nergens in door mij goedgelezen gemeentebegrotingen gevonden. GBW maakt ons blij, die 108 miljoen kan nu toch worden gebruikt om na de coronacrisis de economie, waaronder de MKB, weer op poten te helpen?
  Ik stel als verdeling voor: 20 miljoen bedrijfsleven, 20 miljoen MKB, 50 miljoen voor het LeefbosWestland, in het gemeentehart (en herstel van biodiversiteit) en dan nog 10 miljoen voor vergroening van al die lelijke kale woonwijken, wegwerken van achterstallig groenonderhoud. En vooruit dan maar, 8 miljoen voor onvoorzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>