Wateringen ‘brandt’ nog steeds

24 okt

(Westland, 24 oktober 2018). Op een raadsvergadertijd van 4 uur, achttien minuten en 7 seconden was het een kort item. Coalitiepartij LPF Westland en oppositieclub Westland Verstandig willen dat er een diepgaand slotonderzoek komt naar de asbestbrand in Wateringen in januari 2015.

Het zijn vooral politieke terriërs als John Witkamp en Peter Duijsens die vasthouden om in deze zaak, hoe dan ook, klaarheid te krijgen. Omdat er nog zoveel ‘onklaar’ is.
In zo’n raadsonderzoek willen ze alles weten over brand, daders, verzekeringen, rol van oud burgemeester Van der Tak en voormalig griffier Broekema, ambtenaren, wethouders en politici. Welbewust kiezen ze nu voor het zwaarste machtsmiddel dat een gemeenteraadslid heeft. Waarin je mensen onder ede kunt horen, ook justitie kunt inschakelen.

Niet zonder risico
Dat duo Witkamp-Duijsens doet dat niet zomaar. Zoiets voorstellen is niet zonder risico. Je betrouwbaarheid en integriteit als raadslid en politicus kunnen er van af hangen. Verwijten dat je het alleen doet uit (eigen) politieke overwegingen zijn niet ondenkbeeldig.
Natuurlijk, politiek speelt altijd op de achtergrond mee, want onderzoeksuitslagen kunnen ook repercussies hebben, bijvoorbeeld op een vorig bestuurscollege. Van belang is dus te weten dat LPF en WV geen zitting hadden in de vorige coalitie, die ‘regeerde’ tijdens de asbestbrand. Dat GemeenteBelang Westland niet mee deed met dat brede onderzoeksverzoek heeft daar mogelijk mee te maken; die partij zat met twee wethouders wel in het vorige bestuurscollege.

Er zijn eerder onderzoeken geweest. Van asbestspecialisten, provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Haaglanden, Milieudienst Rijnmond en GGD, ik vergeet er vast een. Maar desondanks zijn er nog onbeantwoorde vragen, verschillende meningen en conclusies. Kortom, geen brede eindconclusie. Nooit zal iedereen tevreden zijn, maar als overheid heb je de morele/juridische plicht om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen in redelijkheid het boek kunnen sluiten.

Jammer en verdrietig
Dan is het jammer, ook politiek gênant, als het gemeentebestuur – bij monde van de verantwoordelijke burgemeester -, zegt niets voor zo’n enquête te voelen. Omdat dat een geweldige aanslag betekent op het ambtelijk apparaat, gemeentebestuur, gemeenteraadsleden en alle betrokkenen. De zin ‘Het kost veel geld’ werd vermeden, maar klonk onhoorbaar tussen de regels door. Heel pijnlijk.
Ook de emotionele argumentatie dat alles weer opgerakeld wordt, was meer een klap in het gezicht van slachtoffers dan een arm om hun schouder. De semi-bijbelse oproep dat de zaak afgesloten is en dat dat goed is, sneed geen hout. Was hooguit inhumaan.

Kleutertjes
Verbazingwekkend was de uitslag van de stemming over het voorstel. CDA, VVD en GBW (het vorige college), maar ook de kleutertjes, links en rechts, stemden zonder toelichting tegen. Zowel huidig coalitiepartner Christenunie/SGP als oppositieclubjes D66, PvdA en GroenLinks.
Een kortzichtige uitslag, want ook die raadsleden, zo mag ik hopen, weten dat de asbestbrand daarmee niet uit de actualiteit verdwijnt. Zeker weer ‘terug’ komt bij de (nog langlopende) affaire rond de ontslagen griffier Nico Broekema. Volgende week dinsdag staat die op de rol van de Haagse rechtbank.

Zo’n diepgravende asbestbrandenquête had opluchtend gewerkt, in die inmiddels daarmee verweven arbeidsrechtelijke zaak mogelijk duidelijkheid gebracht. Want was het laatste nieuws daarover niet dat Broekema zegt dat hem wordt verweten geheime stukken over ‘Wateringen’ te hebben gelekt die helemaal niet bestonden? Dat asbestvuurtje ‘brandt’ nog wel een tijdje.

Rien van den Anker

4 gedachten over “Wateringen ‘brandt’ nog steeds

  1. Het is laf van vooral VVD en CDA, maar ook van GBW om af te haken. Als er echt iets fouts is gegaan, dan komt het toch wel uit. Alleen kan dat nog jaren duren en dan liggen de daders mogelijk echt op het kerkhof.

  2. Zo’n kruideniersmentaliteit om gelijk over een aanslag op het ambtenarenapparaat te wijzen. En die van raadsleden. Sommige zaken moeten gewoon diepgravend worden ongezocht. Als je dan alleen maar op het geld gaat letten kun je tal van onderzoeken wel schrappen. Worden er nooit schuldigen gevonden en bestraft.

  3. Er zijn fouten gemaakt, het zou alleen mooi zijn als ervan geleerd zou worden! De gevolgen van het missen van documenten, genoemd in het asbestdossier (en nodig bij iedere sanering), zijn direct herleidbaar naar de gemaakte fouten, de onnodige saneringen en hogere kosten. Alles wordt stilgehouden, mensen worden beschadigd en het is niet eens zeker dat de wijk echt ‘veilig’ is.
    Het COT-onderzoek ‘rammelt’. De partij die de asbestinventarisatierapporten moest opstellen is als enige niet meegenomen in het onderzoek. Het buiten beschouwing blijven daarvan betekent dat de onderzoeksuitkomst een heel andere conclusie krijgt. Er moet een onderzoek komen om dit dossier voor iedereen af te sluiten en lessen te leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>