‘Ik hoop dat jullie dat nu ook eens opschrijven!’

27 apr

(Westland, 27 april 2016). Nog meer dan andere beschaafde mensen zijn journalisten gevoelig voor kritiek; ze kritiseren liever zelf. Die overgevoeligheid is overdreven, zelfs belachelijk.
Kritiek op media komt vrijwel altijd van de zittende macht. Veelal is er het verwijt van sensatiezucht en dat niet zij maar de oppositie zoveel aandacht krijgt. Ooit waren er tijden dat slechts het establishment in de krant stond. Angstig detail, sommige lokale politici zouden dat anno 2016 nog steeds willen.

Les 1. Nieuws is vrijwel altijd afwijkend gedrag of handelen. Als je na het werk gewoon thuiskomt, kom je niet in de krant, slechts een botsing met tram, bus of andere weggebruiker vergroot de kans daartoe.
Les 2. De pers is er niet voor de ene of de andere (politieke) partij, voor een bestuurscollege noch oppositie, of voor wie dan ook. Ze is er in principe alleen maar om verslag te leggen, te verklaren, eventueel te duiden.
Les 3. Objectiviteit bestaat niet, alles is subjectief. Zelfs de keuze wel of niet te schrijven en de grootte ervan betekent al subjectieve interpretatie.

Nieuwsgehalte
In de politiek vertoont de oppositie vaker afwijkend gedrag dan het establishment. Wat zij doet heeft dan dus een hoger nieuwsgehalte. Niet dat alle beleidszaken van zittende macht (of coalitiepartijen) geen nieuws bevatten, maar die zijn veelal informatieve uitwerkingen van al bekende bestuursplannen. Die bij hun presentatie wel weer nieuws waren.
Vertaald naar de Westlandse situatie betekent dat dat een, het slim aanpakkende, politieke dwarsligger als Peter Duijsens (Westland Verstandig) meer kans maakt om de kolommen te halen dan bijvoorbeeld een met het college meeregerende Piet Vreugdenhil (CDA) of Remmert Keizer (GBW). Omgekeerd, als de laatste flink tegen ‘zijn eigen college’ schopt, is dat wel weer nieuws. Dat geldt ook als de vroeger nogal felle oppositiepartij LPF frequent meestemt met het college. Maar al te vaak ‘constructieve oppositie’ voeren is ook geen nieuws.

Beïnvloeden
Net als overal proberen in Westland zowel politici van oppositie of coalitie als het bestuurscollege – het laatste daarbij intensief gesteund door een cohort communicatieadviseurs – journalisten gekleurd te informeren en te beïnvloeden. Ook door vaak iets niet of maar voor de helft te vertellen, of te laat.
Dat vereist professionele journalisten die bekend zijn met stad, regio en materie. Die ook de tijd krijgen om alles te controleren, en te dubbelchecken. Om te bewaken dat nieuws geen propaganda wordt. En, toegegeven, de pers verschaalt, vooral in de regio.

Tot zover deze gratuite les journalistiek, als een lange intro. Eigenlijk wilde ik alleen maar reageren op John Witkamp (LPF) die vorige week publiekelijk een vlammende reprimande richting oppositiecollega Duijsens hield. Waarin hij zei dat die zich diep en diep moest schamen, maar eens normaal moest gaan doen, een spiegel ter reflectie moest kopen.

Dwingend
En ik hoop dat die journalisten dat nu ook eens opschrijven!” riep hij tenslotte dwingend. Met stemverheffing. Minstens tien raadsleden zag ik opgewonden instemming uiten; eindelijk eens iemand die zei wat zij eigenlijk van die schrijvende betweters vinden. Die dat zelf niet doen, maar wel lafhartig het hardst schreeuwen vóór persvrijheid te zijn.
Witkamp zelf speelde die ‘pers-sneer’ natuurlijk. Hij weet als geen ander dat gekozen politici namens burgers (moeten) acteren en dat journalisten alle burgers – lezers, luisteraars of kijkers – juist moeten beschermen tegen al te machtige politici die willen bepalen wat er in de media komt. En daarom zegt hij zo’n ‘afwijkend’ zinnetje.
John weet immers hoe overgevoelig mediamensen reageren op kritiek. In dat opzicht zijn sommige politici nog slechter dan menig journalist. Gelukkig maar.

Rien van den Anker

5 gedachten over “‘Ik hoop dat jullie dat nu ook eens opschrijven!’

  1. Volgens mijn waarneming was het John Witkamp vooral te doen om de laffe aanval van de heer Duijsens op de presidiumvoorzitter. Die aanval was gestoeld op achterdocht, verdachtmakingen en insinuaties. Witkamp legde de link tussen de raadszaal en de rechtbank, tussen het dagelijks werk van de heer Duijsens en zijn nevenfunctie in de raad. In Duijsens’ aanval op de presidiumvoorzitter constateerde Witkamp een treffende overeenkomst, gedreven door wantrouwen in de tegenpartij en dat op alle mogelijke -in Witkamps visie ook onoirbare- manieren etalerend. Dát kon op veel instemming rekenen binnen de raad. Zeker op die van mij. Piet Vreugdenhil

    • Jammer dat de partijen nooit inhoudelijk op Peter Duijsens zie reageren, maar alleen maar praten, zoals ook nu weer in dit geval, over laffe aanvallen gestoeld op achterdocht, verdachtmakingen en insinuaties. Daar word ik niet wijzer van.

  2. Inderdaad, Witkamps woorden gingen eerst over de aanval van Duijsens op presidiumvoorzitter Van der Stee, maar daarover heb ik voldoende in de pers gelezen. Witkamp vindt klaarblijkelijk dat de pers nooit schrijft over de politieke kritiek die bestaat op de handelwijze van Duijsens. Later zegt hij ook nog dat die er bij de journalisten wel ‘bedeisd’ afkomt. De opname maakt niet duidelijk of hij ‘bedeesd’ of ‘bedeisd’ zegt. Witkamp vind gewoon dat Westland Verstandig teveel in de media staat. Als de LPF eens echt oppositie zou gaan voeren, dan zou ze ook vaker in de krant staan.

  3. De heer Vreugdenhil lijkt niet te begrijpen wat de columnist probeert duidelijk te maken. Het is gewoon not done om met stemverheffing de pers dwingend toe te spreken wat zij moet schrijven. De wijze waarop hij zich uitdrukte was alles zeggend. Op onzin van een volstrekt doorgeslagen Witkamp die alleen zijn miskleunende partijgenoot Van der Stee uit de wind wil halen moet je gewoon niet reageren. Zeker niet als hij weigert op inhoud te debatteren en enkel op de man wil spelen. Zwaktebod dus en tekenend voor Witkamp, die enkel nog in staat is spastisch te reageren op iets waar hij vroeger zelf voor opkwam. Dat Vreugdenhil constateert dat Witkamp gesteund wordt door vele raadsleden is niet verrassend en geen nieuws.

  4. Jammer dat veel raadsleden niet in staat zijn om normaal te debatteren over lopende zaken. Ik stel voor dat ze zich verplicht bij laten spijkeren. Zo kan nooit eerlijk en functioneel geregeerd worden. Met een correct ingrijpende burgervader zou veel gewonnen kunnen worden. Helaas zitten we nog zes lange jaren met deze man opgescheept. Dit moet eens spaak lopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>