Groen en blauw

15 jun

(Westland, 15 juni 2022). Er zijn Westlanders die zich zorgen maken over de tuinbouwtoekomst van hun regio. Dat komt onder meer omdat in de felle discussies rond het stikstofdebat en de plannen van deze regering bijvoorbeeld tegenstanders, zoals LTO Nederland, de land- en tuinbouw voor het gemak in één zin noemen. Er zijn nu al onwetenden die vrezen dat net als bij de boeren 70% van het Westland kasloos moet gaan worden. Volgens hen had dat op Facebook hebben gestaan..

Ondemocratisch
Nonsens dus, maar die toekomstzorgen zijn wel gegrond, alleen op basis van heel andere argumenten. Echt bedreigend voor (een zelfstandig) Westland is de groeiende macht van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Een instituut van 23 gemeenten rond die twee grote steden. Dat formeel alleen wettelijke bevoegdheden heeft over regionaal verkeer & vervoer, maar ondertussen ook het economisch vestigingsklimaat naar zich toetrekt en gemakshalve suggereert dat dat ook van hem is.

Die ondemocratische stadstaats-bestuurslaag ontvangt rijksgeld waarmee zij de aanleg van wegen en de ontwikkeling van het openbaar vervoer binnen het gebied centraal regelt. Daarmee allerlei verantwoordelijkheden overnemend van provincie en ook gemeenten. Die er zelf deel van uitmaken (!).

Burgemeestersspeeltje
Het verdrietige is dat die daar ook vrijwel geen echte invloed meer hebben, want bijvoorbeeld Westland zit niet eens in het dagelijks bestuur. Onze burgemeester Bouke Arends zit in het algemeen bestuur, gezellig met 26 anderen. In 22-koppige ondercommissies zitten twee wethouders, ook vier raadsleden mogen ‘meespelen’. Cynici noemen de MRDH het speeltje van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag. Klopt wel, Rotterdammer Aboutaleb en Hagenaar Van Zanen zijn groot fan.

De MRDH-begroting wordt jaarlijks voorgelegd aan de participerende gemeenten waarna de bestuurscolleges daarop reageren met een zogenoemde zienswijze die ook aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dat gebeurde afgelopen week. Interessante lectuur, al was het alleen maar om te lezen of en hoe verkeersplannen in je gemeente worden aangepakt. Maar het blijft ook verstandig om de korte, vooral tussenzinnetjes, goed te lezen.

Groeihormonen
Dan blijkt dat er in bestuurlijke en ambtelijke MRDH-hoofden weer groeihormonen actief zijn. Waarom zou je niet, wat dan bestuurlijk ‘groen en blauw’ heet, een beetje naar die club toe trekken, ook het woord verblijfsrecreatie wordt al genoemd. In gewoon Nederlands staat er dan: we willen ons gaan bemoeien met het intergemeentelijke groen- en waterhuishoudingsbeleid. Eventueel ook met toerisme.

Die door het Westlandse bestuurscollege geschreven, heel licht kritische zienswijze is handzaam opgesteld. Raadsleden kunnen er nog een blik(je) op werpen en er dan een krabbel onder zetten. Als je slecht denkt, en dat doe ik, in de hoop dat die over de addertjes heen lezen.

Toch kasloos? 
Gelukkig gebeurde dat niet, kwam groen en blauw toch aan de orde in die commissievergadering, en werd erop aangedrongen de zinnen iets steviger kritischer te herschrijven. De burgemeester, zelf dus MRDH-bestuurslid, erkende tactisch dat er binnen de (ongekozen) club een stroming is die voor een takenuitbreiding is en ook een die daartegen is. Zelf neemt hij een middenpositie in en vindt ‘dat zoiets organisch moet groeien’. Waarna hij wat onduidelijk afsloot met de zin ‘Als we het zo opschrijven dan weten ze heel goed wat we bedoelen’.
Zei hij dat nu als collegevoorzitter?
Als raadsvoorzitter?
Of als MRDH-bestuurslid?

Op 30 juni beslist de raad, een beetje raadslid moet die tekst ondertussen nog maar eens goed nalezen. Voor je het weet moeten we kasloos worden. Of een groenblauwe MRDH-woonwijk..

Rien van den Anker

5 gedachten over “Groen en blauw

  1. Ik kende de naam MRDH maar had geen echt benul wat die organisatie doet. Na enig zoekwerk ben ik er nu wel achter dat de ideeën misschien goed zijn maar dat de uitvoering wel ondemocratisch is. Dat zowel de provincie maar uiteindelijk ook de gemeenten bestuurlijk worden uitgehold.

  2. Het doortrapte is dat de MRDH stap voor stap zijn eigen bevoegdheden vergroot. Verkeer heeft te maken met bereikbaarheid van bijvoorbeeld industrieterreinen en als je daar iets over te zeggen hebt dan ga je je ook bemoeien met water en groen dat daar tussen moet komen. De volgende stap is gewoon woningbouw en winkelcentra. Dan zit je aan een totaal nieuwe, maar nog steeds ondemocratische bestuurslaag. Of krijgen we MRDH- verkiezingen?

  3. Deze burgemeester is een aardige man maar hij zou best eens zijn tanden mogen laten zien binnen de MRDH. Niks middenpositie!

  4. Ik heb de commissie bestuur teruggekeken. Het viel me op dat Cor van der Mark (CDA) – nu van de oppositie maar ook MRDH-adviescommissielid – wel zalvend zei dat er nog niet veel aan de hand is. En ook dat de nieuwe coalitieleider Peter Duijsens (Westland verstandig) daarentegen wel kritisch was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>