Nog minder dan een Emmense wethouder

15 mei

(Westland, 15 mei 2019). Laten we blij zijn met de MRDH. Omarm die, wees wel kritisch, maar als gemeente kunnen we het in deze tijd niet meer alleen. Het was een echte cri de coeur. En daarna klonk ook nog: Niet een te grote mond opzetten, stap voor stap, diplomatiek, dan kom je het verst.
Bouke Arends, inmiddels zes maanden Westlands burgemeester, al behoorlijk geïntegreerd, nu dus ook bestuurlijk ‘omgeturnd’. Niks meer Drents recht voor zijn raap!

Autoriteit Vervoer
MRDH? Wat is dat ook alweer? Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een samenwerkingsverband van 23 Zuid-Hollandse gemeenten. Dat wettelijk (en financieel) is aangesteld als Autoriteit Vervoer om ervoor te zorgen dat wegen en openbaar vervoer in deze regio op elkaar worden aangesloten. Goed werk, tenminste als het daarbij blijft.
Nee dus, want inmiddels hebben die gemeenten onderling ook samenwerking afgesproken op het gebied van het economische vestigingsklimaat, noem maar, industrieterreinen. Want, zo wordt gezegd, verkeer en vervoer zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Klinkt redelijk.
En het gaat – ontkend door ‘blinde’ lokale bestuurders – steeds verder, want de MRDH toont nu ook grote interesse in de verstedelijkende ontwikkeling, anders gezegd, woonwijken. Want dáár kun je immers geen industrie plannen, ook dat lijkt logisch.

Nieuwe bestuurslaag
Maar zo groeit er geleidelijk wel een nieuwe bestuurslaag tussen gemeenten en provincie. Een met, qua macht, wanverhoudingen, want de twee grote steden zijn gewoon de baas, laten de rest vooralsnog uit beleefdheid een beetje ‘meepraten’.
In tegenstelling tot provincie of gemeenten is de MRDH niet gekozen, maar indirect gevormd. In het dagelijks en algemeen bestuur zitten vooral niet-gekozen, benoemde burgemeesters. In bestuurscommissies van Verkeer en Vestigingseconomie zitten wethouders; in soortgelijke adviescommissies raadsleden.
Voor Westland zetelt Bouke Arends in het AB, niet in het DB, en in de commissies zitten twee wethouders en vier raadsleden, van wie twee oppositionele. Ook bestaat er een gemeentelijke werkgroep MRDH, maar die is publiekelijk onvindbaar. Voorwaar, een hoogwaardig democratisch instituut!

Bekaaid
Minstens een keer per jaar wordt er in de Westlandse raad gediscussieerd over de MRDH, bijvoorbeeld over haar strategische agenda of begroting. Afgelopen donderdag gebeurde dat tijdens de commissie Bestuur, volgende week in de gemeenteraad.
Slechts enkele partijen lieten kritische argumenten horen, wezen op de risico’s van een nog machtiger wordende Metropoolregio. Of onderstreepten dat Westland er qua openbaar vervoer wel vaak bekaaid vanaf komt. Komende dinsdag worden de MRDH-onderwerpen vrijwel zeker discussieloos aangenomen. Als hamerstuk.

Dat is bijzonder, want juist nu het nog kan is het keihard nodig om alert en waakzaam te zijn. En te blijven. Moet Westland zijn tanden laten zien, van zich afbijten, laten weten dat het niet zomaar aan de leiband gaat lopen van de Rotterdammer Achmed Aboutaleb of de Haagse Pauline Krikke. Dat het bij de MRDH zeker niet denkt aan ‘opgaan in’. Dat het, zoals Bouke nu wat naïef vraagt, pas gaat omarmen wanneer het echte liefde is. Wederzijds.

Wijkvoorzitter
Want voor je het weet is het proces onomkeerbaar, waarbij Westland, ondanks alle mooie woorden, plotseling is ingekapseld, bestuurlijk niet meer meetelt. Zijn we op weg naar een Metropool RotterHaag. Met Delft, Zoetermeer, Barendrecht en ook Westland als buitenbuurten in een lichtgroen verstedelijkt gebied.
Dan wordt de Westlandse raad een soort Hoekse, tandeloze gebiedscommissie, noemen we Bouke voortaan de Westlandse wijkvoorzitter. Qua status nog minder dan een wethouder. In bijvoorbeeld Emmen.

Rien van den Anker

8 gedachten over “Nog minder dan een Emmense wethouder

  1. Het ligt natuurlijk aan mij, maar ik wist niet precies wat de MRDH deed en doet. Dat je daar een column van een kritische Westlander voor nodig hebt, zegt wel iets over de openheid van die club. Nu nog wachten op de Westlandse politieke partij die daar tegen ingaat.

  2. Het zal misschien naïef zijn, maar ik denk dat die samenwerking met de MRDH ook voordelen heeft. Wel heeft de columnist er gelijk in dat alles wel wat democratischer moet worden.

  3. Iedere keer weer ben ik verbaasd dat dit soort nieuws niet is te vinden in het AD en op de WOS. Het is toch van de gekke dat burgemeester, wethouders en gemeenteraad daar met open ogen intuinen.

  4. Steeds meer mensen hebben in de gaten dat de politiek er niet voor hen is. Je ziet dat ook met het afnemen van die eerdere zorguren. En nu weer de MRDH. Die club beslist gewoon en die paar Westlanders knikken braaf mee.

  5. Ik ben voor de MRDH, maar dan moet die organisatie wel eerst een democratisch model opzetten. Nu gaat het over ons, maar zonder ons.

  6. Het geschetste proces dat Rotterdam en Den Haag de dienst uitmaken in deze regio, is al ingezet bij de vorming van de toen bij veel inwoners gewenste grote Gemeente Westland. In plaats van zaken te moeten doen met 5 kleinere gemeenten met dito aantal (bestuurs)meningen etc, is het door Rotterdam en Den Haag nu gemakkelijker zaken doen met maar 1 gemeente(bestuur) met een bestuurskwaliteit die in de afgelopen jaren zeker kwalitatief gezien geen gelijke tred heeft gehouden met de grootte van de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>