Besloten, geheim, soms stiekem

17 feb

(Westland, 17 februari 2021). Pas op voor politici en bestuurders die dwepen met de woorden openheid en transparantie. Pas vooral op voor degenen die zeggen dat ze het menen. En ja, ze zijn ook te vinden in Westland.

Naast reguliere raads- en commissievergaderingen kent de politiek eveneens bijeenkomsten van bijvoorbeeld werkgroepen, zoals die van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, en zijn er raadsinformatieavonden, de zogenoemde RIA’s. Soms zijn die sessies besloten omdat het over personen gaat, veelal zijn ze zo saai dat het maar goed is dat ze niet toegankelijk zijn voor publiek. Nog niet zo lang geleden zijn ze opgeheven, omdat ze niet zo efficiënt bleken te zijn.
Tegelijk is toen ook besloten met het instituut Presidium te stoppen. Dat clubje van fractievoorzitters, en de burgemeester als adviseur, besliste over de agendering van bepaalde vergaderingen. Daar werd geregeld – bij hoge uitzonderling in de politiek in de jij- en jouwtaal – gediscussieerd of de werkwijze van de raad wel goed en vlot verliep. Ook weg dus.

‘Iets anders’
Maar de politiek zou de politiek niet zijn als er dan toch niet ‘iets anders’ voor in de plaats moet komen. Zo werd het Presidium deels vervangen door de Agendacommissie waarvan de bijeenkomstendata niet bekend worden gemaakt. Niemand weet of ze openbaar zijn, noem het maar een beetje stiekem.
Heel gek, de fractievoorzitters zijn er ineens geen lid meer van. Maar die zitten weer wel, met de burgemeester, in het (uit het verre verleden tot leven geroepen) Seniorenconvent. Dat per definitie niet openbaar is. Ook daarvan is niet bekend wanneer het bijeenkomt, een samenzijn wordt ad hoc besloten. Heel stiekem dus.

Informatie-uitwisselingsavonden
Nieuw zijn de informatie-uitwisselingsavonden (IUA), alhoewel, dat zijn in feite weer RIA’s. Vergaderingen vol achtergrondinformatie, soms van in- of externen. Er is wel één groot verschil, die IUA’s worden uitsluitend op initiatief van he bestuurscollege gehouden en zijn niet openbaar.

De afgelopen weken waren er drie, over dienstverlening, de nieuwe Omgevingswet en de toekomst van De Veiling, de voormalige Leuningjes in Poeldijk. Nogmaals, bedoeld voor achtergrondinformatie. Maar tijdens de Veiling-bijeenkomst was er gewoon een politieke discussie zoals die tijdens een normale – openbare – commissievergadering plaatsvindt. Niet lachen, die volgt nog. Inclusief debat.

Rutte-doctrine
Steeds vaker komt het dus voor dat er gemeentelijke, politieke bijeenkomsten zijn die onbereikbaar zijn voor burgers, waar mogelijk ook geen notulen van worden gemaakt. Zeg maar, de Rutte-doctrine op z’n Westlands.

En aan wie ligt dat nu allemaal? Ten eerste natuurlijk aan een bestuurscollege dat excelleert in een fors gebrek aan politiek zelfvertrouwen. En inmiddels in zelf erkende ondeskundigheid. Daaraan gekoppeld schuldig is de vaak ruggengraatloze houding van de coalitiefracties die een raadsmeerderheid hebben. Maar ook de oppositie – met 17 raadszetels – gaat niet vrijuit, zou zich vaker principieel veel harder ‘tegenmachtig’ moeten uitspreken. Misschien zijn er dan wel liberalen en christen-democraten binnen de coalitie die dissident meedoen. Misschien ook wel een enkele vrijdenkende LPF’er.

Protest
Die niet-regeerders zouden demonstratief – al was het maar om te controleren wat daar wordt besproken – één gezamenlijke afgevaardigde naar die sessies moeten sturen. Als protest tegen het steeds normaler worden van vergaderingen die besloten, soms geheim zijn, maar nooit stiekem heten. Tegen het misbruik van de woorden openheid en transparantie. Als protest tegen een almaar leger wordende democratie.

Rien van den Anker

 

 

5 gedachten over “Besloten, geheim, soms stiekem

  1. Ik ben verbijsterd dat steeds meer vergaderingen niet openbaar en besloten zijn. Is het een wonder dat steeds meer burgers afhaken bij de politiek?

  2. Het is toch onvoorstelbaar dat de raad dit zo laat gebeuren. Vooral de oppositie laat dat stukje macht wat ze hebben geheel uit hun handen glippen. Waar zijn de vragen van Peter Duijsens?

  3. Ik begrijp niet waarom de columnist zich hierover zo druk maakt. Van hun kant is het toch wel duidelijk dat het veel gemakkelijker is om dingen te besluiten zonder publiek en pers. Dat is een cynische conclusie, maar ook harde realiteit. Pas in het najaar, met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, gaan ze vast weer allemaal zeggen hoe open ze zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>