Kerstpakket

16 dec

(Westland, 16 december 2020). Het had iets begrijpelijks beschamend. Tientallen raadsleden die met soort gretigheid het stadhuis verlaten, stevig een volle zak bijna krampachtig aan de borst klemmend. Het kerstpakket.
Politici blijken soms net gewone mensen, ook bij hen die nieuwgierige blik die verraadt dat ze zo graag willen weten wat er in zit. En ook bij Westlandse raadsleden verdwijnen daarna de toastjes, blikjes paté en onduidelijke droge Duitse worst in een keukenla. Om na een half jaar, na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum, te worden weggekieperd.

Schril contrast
Die gezellige kerstpakketambiance afgelopen dinsdag stond wel in schril contrast met de december-raadsvergadering ervoor. Ook vlak voor kerst was vrede op aarde ver te zoeken. Het was meer een schoolvoorbeeld van pijnlijke lokale democratie.

De hele bijeenkomst leek er een iets te hangen, zo van ‘We willen niet echt, maar we moeten er doorheen want het moet’. Als dan ook nog de vergaderingsagenda overmatig wordt gevuld met belangrijke, juridische, maar niet echt sexy, onderwerpen als omgevingsvisie en tuinderscontrole, dan komt er ook geen zakelijke ‘gezelligheid’. Kortom, sfeer zat er totaal niet in.

Gunnen
Het begon al gelijk toen de burgemeester op een bitse manier een te langdradige en toch almaar doorpratende inspreker de mond snoerde. Zo’n verbaal mini-incident zet dan gelijk de toon.
Maar het belangrijkste was wéér het gebrek aan wederzijds respect en het bijna tastbare wantrouwen. Schrijnend voorbeeld was dat er oppositionele amendementen waren die voor een wethouder eigenlijk wel acceptabel waren. Waarna de coalitiepartijen zeiden dat ze ‘omdat de wethouder ze had overgenomen ze er toch tegen zouden stemmen’. Geen enkele gedachte dus die zegt: ‘We steunen de oppositie op dit punt omdat de wethouder het er mee eens is’. Dan geef je wat weg, gun je de ander wat.

Zittende macht
En zoiets kun je het ook doen als de oppo-tegenstanders veel werk hebben gestoken in zogenoemde initiatiefvoorstellen. Dat zijn voorstellen die raadsleden zelf uitwerken, wat normaal gebeurt door het college, die zij als eigen raadsvoorstellen agenderen. Dat is vaak tijdrovend, zeker ook omdat die initiatiefnemers niet de ambtelijke ondersteuning hebben zoals een wethouder.
Dan kun je als zittende macht – hét codewoord van bestuurscollege en coalitiepartijen – zeggen: ‘We zijn het op enkele punten eens. We nemen die over en maken er gewoon een gezamenlijk project van’.

Dan bevestig je dat er ondanks politieke verschillen constructief wordt gewerkt. Waarom niet de zakelijke grootheid om achter de voorstellen niet altijd alleen een persoon te zien die je toevallig niet mag? Waarom niet – ik haat die uitdrukking – over je eigen schaduw heen stappen en het publieke belang laten prevaleren? Waarom is er geen wethouder die zonder discussie ruiterlijk eens toegeeft dat ‘de ander’ gelijk heeft, desnoods zegt vast te zitten aan coalitieafspraken?

Geen lieverdjes
De oppositie, zo gonsde ook dinsdagavond, is inmiddels tot op het bot gefrustreerd. Lieden als Peter Duijsens (Westland Verstandig) en Ulbe Spaans (GroenLinks), maar ook Remmert Keizer (GemeenteBelang Westland) zijn op zich ook geen lieverdjes, maar moeten telkens weer slikken dat elke gedachte, idee of initiatief bijna verachtelijk ‘door de macht’ terzijde wordt geschoven. Niet eens op zakelijke merites wordt bekeken en beoordeeld.
Ze weten tevoren dat het wordt weggestemd ‘omdat het van De Andere Kant komt’. Dat alles maakte die laatste decembervergadering zo verdrietig en teleurstellend.

En daarom was het ook een beetje blij makend dat bij die kerstpakketten die ordinaire menselijke gretigheid aanwezig was. Aantonend dat raadsleden, ook van de coalitie, toch net als wij zijn. Nu nog die menselijke trekken tonen in hun raadswerk. Volgend jaar misschien?

Rien van den Anker

 

10 gedachten over “Kerstpakket

  1. Ik hoop dat elke partij volgend jaar reflecteert op eigen houding en gedrag en hoe men meer met elkaar in plaats van tegen elkaar kan samenwerken. Dat heet functionele samenwerking en hoort bij een gezonde democratie . Krisnamurti zegt : onderzoek alles en behoud het goede. Als elk voorstel vanuit deze houding bekeken zou worden, zou politiek breed gedragen worden en zou men elkaar ook nog plezierig gaan vinden. Ego’s zouden opzij gezet worden en het goede , voor de burgerij, zou voorop staan. Ik wens daarom de raad en alle partijen heel veel wijsheid toe en lef om in de eigen spiegel te kijken .

  2. Niet genoemd in de column maar wel de grote dader: het CDA. Een partij waarin macht en besturen synoniemen zijn. Minderheden kunnen zich ondergeschikt aansluiten of worden afgeserveerd.

  3. Het blijft achteraf zo stom, dom en kortzichtig dat de 3 lokale partijen 3 jaar geleden niet over hun verschillen zijn gestapt en gezamenlijk de stuurknuppel hebben overgenomen. Maar je weet nooit, het kan nog in 2022.

  4. Wat een vertoning. Handhaving glastuinbouw is nu zelfs door de LTO genoemd als rommelig en willekeurig. Zelfs zij zetten zich af tegen de handhaving die al bijna 10 miljoen euro gekost heeft. En geen enkel resultaat. Dat is het enige wat de gemeente toegeeft. Toch doorgaan met burger pesten en willekeur.

  5. Knap hoe het CDA de LPF heeft losgeweekt en enige ruimte heeft gegeven voor bepaalde eigen punten. Verdeel en heers is ook een kunst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>