Eén grote Naaldwijkse parkeerpoort

8 sep

Ter voorkoming van een immens verkeersinfarct

 De omgeving van de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk vanuit de lucht. Midden boven ligt de nog onbebouwde locatie van het Rentmeester-complex. De tekeningen geven duidelijk aan waar en hoe de Naaldwijkse 'parkeerpoort' zou moeten komen.


De omgeving van de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk vanuit de lucht. Midden boven ligt de nog onbebouwde locatie van het Rentmeester-complex. De tekeningen geven duidelijk aan waar en hoe de Naaldwijkse ‘parkeerpoort’ zou moeten komen – met dank aan Google Earth.

Westland, 30 juli 2015

De komst van een supergrote supermarkt en vooral de daarbij komende (verkeers)overlast baart veel Westlanders, vooral Naaldwijkers, grote zorgen. Begin september komt het college van burgemeester en wethouders met een raadsvoorstel; daarna neemt de politiek een besluit.

Deskundigen menen dat de nu bekende verkeerstechnische oplossingen onvoldoende zijn. Daarom komt Het Hele Westland met een alternatief, mogelijk een aanzet is tot een voor velen aanvaardbaar eindresultaat.

Het gaat dus om het Naaldwijkse centrumplan De Rentmeester, dat moet worden gerealiseerd in het ‘vierkant’ tussen de Secretaris Verhoeffweg, Patijnenburg, Willem van Hooffstraat en Simon van Slingerlandtstraat. Preciezer gezegd, op het stuk grond tussen het winkelcentrum De Tuinen en het appartementencomplex De Secretaris.

Projectontwikkelaar ‘Samen Ontwikkelen Westland’ (SOW) – een onderdeel van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling – wil daar in overleg met de gemeente een XL-supermarkt realiseren. Welke is nog niet bekend. In eerste instantie een van meer dan 4.000 vierkante meter; inmiddels lijken de ambities bijgesteld naar 3.300 m2. Daarboven komen twee etages parkeerruimte en daar weer boven nog enkele woonlagen met ruim veertig appartementen. Over de exacte grootte van complex en supermarkt moet de gemeenteraad een besluit nemen, maar zelfs de kleinste variant zal groot worden.

Ingrijpend

Daarom zal, hoe dan ook, het centrum van Naaldwijk qua drukte, vooral qua verkeer, ingrijpend veranderen. Met name rond de Secretaris Verhoeffweg, omdat De Rentmeester ook deels een oplossing biedt voor het tekort aan parkeerruimte in Naaldwijk. En verkeer gaat aantrekken.

Ruimte maken in het complex voor ‘een groot aantal’ parkeerplaatsen is voor de SOW-plannenmakers niet het grootste probleem, het gaat meer over het aan- en afvoeren van die, wekelijks, duizenden auto’s. En over de milieu- en geluidoverlast die dat extra verkeer met zich brengt.

In de nu reeds bekende plannen staat dat de in- en uitgang van de nieuwe parkeergarage in de Simon van Slingerlandtstraat komt. Daar zijn ook de supermarktmagazijnen gepland, inclusief het daarbij behorende leveranciersvrachtverkeer. Aan die straat ligt ook de garage van de De Secretaris-bewoners.

Om de aan- en afvoer van het verkeer te verbeteren heeft SOW – die deze omgevingsaanpassingen moet gaan betalen – voorgesteld om op de Secretaris Verhoeffweg zogenoemde verkeerslussen aan te leggen. Verkeersexperts zeggen nu al dat deze oplossing volstrekt onvoldoende om de groeiende verkeersstromen op te vangen. En in ieder geval het probleem van toenemend fijnstof en lawaai niet oplost.

De Tuinen

Daarbij komt dat aan de andere kant van het complex, bij het Patijnenburg, al soortgelijke problemen zijn voor verkeer naar en van de parkeergarage van winkelcentrum De Tuinen. De betrokken wethouder heeft onlangs laten weten dat daar binnenkort ook nieuwe plannen voor bekend worden. Maar volgens hem staat het aanpassen van de kruising Patijnenburg/Secretaris Verhoeffweg los van Het Rentmeester-plan. Een visie die deskundigen sterk tegenspreken.

Zij zijn er collectief van overtuigd dat beide verkeersinfarct-locaties met elkaar verbonden zijn en ook gezamenlijk moeten worden opgelost, zo blijkt uit gesprekken met deze krant over de parkeerproblematiek en de verkeersdoorstroming in het Naaldwijkse centrum.

Er moet één hoofdin- en uitgang komen, die toegang geeft tot de parkeergarages van De Tuinen en De Rentmeester. Die ‘parkeerpoort’ is qua rijstroken en voetgangersruimte het best aan te leggen op het Patijnenburg, zo is de algemene mening. Ook omdat dan het kleinste aantal bewoners overlast ondervindt, omdat er aan het Patijnenburg verder bedrijven en winkels zijn gevestigd. Dat argument kan aantrekkelijk zijn voor de projectontwikkelaar, die veelal niet zit te wachten op (langdurige en kostbare) bezwaarprocedures van omwonenden.

Oplosbaar

De in/uitgang van de parkeergarage zou dan in De Rentmeesterplannen moeten worden gespiegeld. Bijkomend voordeel is dat in deze variant het leveranciers-vrachtverkeer in de Simon van Slingerlandtstraat geen last heeft van veel (parkeergarage-)verkeer.

Alle door ons gesproken deskundigen geven toe dat zo’n ‘poort’ slechts één zwakte kent: uitgaand verkeer kan alleen maar rechtsaf de Secretaris Verhoeffweg op. Maar dat is volgens hen relatief simpel oplosbaar met keerverboden bij de Simon van Slingerlandtstraat en de Linde. En met een – qua ruimte mogelijke – rotonde bij de Bereklauw. Waar zowel gewoon als vrachtverkeer weer terug kan rijden richting Kruisbroekweg.

Omdat publicatie in een krant onvoldoende is om dit plan officieel onderdeel te maken van De Rentmeester-discussie, zal het inclusief foto/tekening worden aangeboden aan burgemeester en wethouders en aan de Westlandse gemeenteraadsleden. Voor enkele deskundigen reden om te vragen anoniem te mogen blijven; om die reden is er nu geen enkele naam vermeld.

Rien van den Anker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>