je suis rien (223)

1 feb

Geniaal
(Westland, 1 februari 2020). Geniaal hoe de gemeente een persbericht maakt over de schade aan en preventiekosten van gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling. Eerste zin, de schade was € 58.000, vorig jaar € 66.000. Achtduizend euro minder dus.
Zin twee vertelt prozaïsch dat ‘de kosten van preventieve maatregelen om de jaarwisseling zo feestelijk en veilig mogelijk te laten verlopen dit jaar € 128.000 bedroegen’. En het jaar ervoor € 110.000. Achttienduizend meer dus.
In zin drie staat dat de totale kosten nu kwamen op € 186.000. Dat dat tienduizend meer was dan twaalf maanden eerder wordt natuurlijk niet apart genoemd.

Prullenbakken
Subtiele teksten volgen even later. ‘De schade aan prullenbakken bedraagt € 19.000, bijna € 18.000 meer dan vorig jaar.’ Een gigaverschil, wel met een reden: de meeste prullenbakken zijn dit keer afgesloten in plaats van verwijderd. Dat verwijderen gebeurde vorige jaarwisseling wel en kostte toen € 17.000. Bij elkaar duizend euro goedkoper…

Bedrieglijk
Deze cijfers zijn wel waar maar ook bedrieglijk, want ‘de personele inzet van brandweer, politie en gemeente is hierin niet meegenomen.’ Ook de schade aan eigendommen van (particuliere) derden en die aan putten en straatkolken zit er niet in. Maar, zo stelt het persbericht ons gerust, dat gebeurde voorgaande jaren ook niet. Die komen later.
Het college spreekt over een beheersbare jaarwisseling, maar constateert dat er geen sprake was van een geslaagde. Zo zou je ook het gemeentelijke beleid op dit terrein kunnen noemen.

Dertien maanden
Deze week was er weer zo’n echt déjà vu. Zo’n gelukzalig gevoel van oude tijden: een oppositie die een extra raadsvergadering wil. In de tijden van Sjaak en Agnes was dat bij wijze van spreken schering en inslag. Dertien maanden lang kon de nieuwe Bovenmeester Bouke de boel op dat punt in bedwang houden. Komende donderdagavond om 19 uur is het weer zover. Over de short-stay huisvesting van arbeidsmigranten op eigen bedrijf.

Met een beetje geluk
Het Varend Corso Westland kan wel eens Internationaal Immaterieel Erfgoed van de Unesco worden. De publiciteit is voorzichtiger en gebruikt ook de term ‘met een beetje geluk’.
Dat komt omdat de Corsocultuur als geheel volgens de minister op de nominatielijst moet komen. En binnen die Corsocultuurkoepel zitten maar liefst 13 verschillende corso’s, ook dat varende. En die moeten nu eerst maar eens een goed nominatiedossier samenstellen.

Ergernis
Westland Verstandig wil zijn mede-partijen in de gemeenteraad nog wel eens ergeren door vaak collegevragen te stellen. Die ergernis wordt nog groter als de vragen beginnen met de zin: ‘we worden benaderd door inwoners die…’
Om de woede bij de politieke vrienden extra te onderstrepen voegt WV-baas Duijsens er nu subtiel cynisch aan toe dat ‘vaak kleine dingen ook belangrijk zijn voor een deel van onze inwoners.’ Afwachten hoe het college gaat reageren op de vragen over zebrapaden die na regenval grotendeels onder water staan en eigenlijk zouden moeten worden opgehoogd.

Cultuurarmoede
De Westlandse club Schrijvers tussen de kassen bestaat 5 jaar, is nog levendig maar kent al tijden een stabiel ledental, dat bovendien vergrijst. ‘Dat zou best wel eens kunnen komen door de Westlandse cultuurarmoede,’ zo meldt de nieuwe voorzitter Dennis Koopman. Menigeen zal deze keiharde waarheid onderschrijven en concluderen dat die schrijversclub het tweede lustrum dus niet haalt. Een literaire jubileumavond met het thema ‘Doodgebloed’ is misschien wel wat.

De rubriek ‘je suis rien’ is een boeketje columnpjes, vaak maar van één alinea. Een clin d’oeil naar mezelf en de samenleving. Een knipoogje, soms met serieuze ondertoon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>