Voor de bühne

17 jul

(Westland, 16 juli 2019). Eerst maar even burgemeester Bouke Arends. Die had in de affaire-koranschool, na de raadsbeslissing om daar tegen te zijn, moeten zeggen: U neemt een besluit dat strijdig is met de wet. Ik zal dit ter vernietiging voordragen aan de Kroon. Punt, uit.

Dan had hij niet, zoals nu gebeurde, de hete aardappel doorgeschoven naar onderwijsminister Slob. Met zo’n formele, maar beledigend klinkende zin ‘dat de raad zijn taak heeft verwaarloosd’. Ja, daarmee jaag je de raadskat wel in de gordijnen.
Dan had Arends ook niet zijn status te grabbel gegooid, van zichzelf een ordinair doorgeefluik gemaakt. Dan had hij als burgemeester pas echt gezag getoond, hoogstpersoonlijk de kwaliteit van de lokale democratie beschermd. Bestuurlijk zijn ballen laten zien.

Raadscowboys
Nu leek het er op of die drie lokale ‘raadscowboys’ alleen ballen hadden. Omdat die met schreeuwerige stelligheid suggereerden dat hun raadsmeerderheid zomaar elke beslissing kan nemen, desnoods in strijd met een rechterlijke uitspraak, of landelijke wetgeving.
Die dat ook nog eens democratie noemden. En die daarbij de eed of belofte en hun trouw aan alle wetten eventjes leken te zijn vergeten. Dat had Bouke sussend grotendeels kunnen voorkomen.

Des te onbegrijpelijker
Natuurlijk oogt het gek dat een gemeenteraad alleen maar ja kan zeggen tegen een (aangepast) Scholenplan 2020–2023. In de praktijk, lees: zelden, was dat nooit een probleem, omdat gemeenten en ministerie het vrijwel altijd al eens waren over de inhoud. Dat werd anders toen een, door velen ongewenste, islamitische school zich aanmeldde.
Zelfs de minister had eerst bezwaren, liet het aankomen op een uitspraak van de hoogste rechter, de Raad van State. Die toestemming gaf. In deze rechtstaat is verder verzet dan onmogelijk. Tenzij de (Grond)wet wordt veranderd.

Daarom is des te onbegrijpelijker dat de lokalo’s het Scholenplan via een amendement wilden aanpassen. Beter hadden ze hun bezwaren in een losstaande motie kunnen uiten. Om die via de media naar gelijkgestemde Tweede Kamerleden te sturen. Om via hen de wet te veranderen.

Cynisch
De minister heeft nu als een ‘ongekozen superraadslid’ het raadsbesluit overruled; Westland krijgt een koranschool. Slob kan niet anders, omdat de rechter zo heeft besloten.
Cynisch, maar politiek komt dat hem ook nog eens goed uit. Want zijn tegenstanders verweten deze ChristenUnie-bewindsman nogal anti-islamitisch te zijn tegen het Amsterdamse Haga Lyceum. Naar Westland wijzend, kan hij nu zeggen dat hij alle soorten scholen gelijk behandelt. Ook islamitische.

Krampachtig
Vaststaat dat de gemeente die school facilitair moet helpen. Ook dat de relatie met het onderwijsministerie is verstoord. Dat de besprekingen tussen gemeente en koranschoolbestuurders krampachtig worden.
Die krijgen immers te maken met een bestuurscollege met twee LPF-wethouders die in hun politieke partijhart ook tegen zijn. Dat ‘gebroken’ college moet nog jaren verder met een raadsmeerderheid, inclusief een coalitiepartner, die tegen die school is.

Toneelspel
Tenslotte de kiezer. Die beleefde een uniek toneelspel met lokale hoofdrolspelers die de indruk wekten dat ze er op dit punt geheel voor hen waren. Maar die ‘acteurs’ hebben dat grotendeels voor de bühne gedaan, want zij wisten tevoren al hoe de uitslag zou zijn: die school komt er gewoon.

Om deze soap te verlengen door in beroep te gaan bij de Raad van state, is op het randje van bedenkelijk. Ook de bühne kent zijn grenzen. Bovendien komt er ook enig moment waarop ze deze politieke ‘schietpartij’ aan het volk moeten uitleggen. Zinvol is dan wel dat ze hun raadsinstallatietekst erbij halen. Daarin kun je precies lezen wat een raadslid moet, mag en kan. En vooral ook niet.

Rien van den Anker

10 gedachten over “Voor de bühne

 1. De enige partij die nu oprecht is, is de VVD. Die vindt dat er alleen openbaar onderwijs moet zijn. Religie en maatschappijleer kunnen daar toch ook als vak worden gegeven.

 2. Het valt wel op hoe eensgezind de drie lokale partijen nu optrekken. Zou dat ook niet een beetje de reden zijn waarom de ‘oude’ partijen toch behoorlijk stil zijn. Vooral de christen-democraten, maar dat komt ook omdat zij eigenlijk ooit met bijzonder onderwijs zijn begonnen.

 3. GBW, LPF en Westland Verstandig breken gewoon de discussie over dit onderwerp open. Dit leeft allang in veel gemeenten, maar die durfden niet op deze manier te reageren. Uiteindelijk leidt dat tot veranderingen.

 4. Arme burgemeester Arends. De goede man verdient meer steun vanuit het publiek om die ‘cowboys’ in toom te houden. Eén voordeel, zelfs in Emmen hoeft hij niet meer uit te leggen dat er een gemeente Westland bestaat.

 5. Ach, er zijn wel meer (veelal Oost-Europese) politici die denken dat ze boven de wet staan. Je kunt er zelfs president van de Verenigde Staten mee worden.

 6. Wordt tijd dat de grondwet eens grondig tegen het licht gehouden gaat worden. Er zijn wel meer punten die een opknapbeurt verdienen. Zo ook dit rare besluit waar het hier allemaal om draait. En wat die z.g. cowboys betreft. Ondanks dat je tegen de bierkaai vecht, je laat wel zien hoe je erover denkt en niet zoals het betaamt als makke schapen naar de slachtbank gaat.

 7. De columnist geeft de burgemeester er fiks van langs. Alleen door het besluit ter vernietiging aan de Kroon voor te dragen, zou hij meer gezag hebben getoond. Dat klinkt stoer maar ook vaag. Wat de burgemeester – voortreffelijk – heeft gedaan is ervoor zorgen dat de burger(!) zo spoedig mogelijk krijgt waar hij recht op heeft. Met een beroep op het staatsrecht de minister verzoeken de school te helpen realiseren.
  Hoera voor ons staatsrecht dat, ter bescherming van de grond(!)rechten van de burger, tegelijkertijd voorziet in vernietiging van een onrechtmatig raadsbesluit én waarborgt dat het recht zijn loop krijgt. Hoera eveneens voor een burgemeester die behalve daadkrachtig ook inventief opereert.

 8. De columnist verwijt de burgemeester dat deze zelf naar de Kroon had moeten stappen en niet de hete aardappel had moeten doorschuiven naar de minister. Maar dat ís de Kroon. De Kroon is een synoniem voor regering: de koning en de ministers. Dus de burgemeester deed precies wat hij volgens de columnist had moeten doen.

  • Nadat de raad een volgens hem onwettig besluit had genomen heeft de burgemeester dit gemeld aan de onderwijsminister zodat die een besluit tot indeplaatsstelling kon nemen. En daarmee het afgewezen Scholenplanbesluit toch kon goedkeuren.
   Een onwettig besluit voordragen ter vernietiging bij de Kroon gaat via de minister van binnenlandse zaken die zo’n besluit dan kan vernietigen. Staatsrechtelijk een geheel andere route, omdat in dat laatste geval de burgemeester zelf de eerste beslissing neemt. En dan, zoals ik schreef, zijn gezag toont.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>