Minder spreken helpt niet

30 mrt

(Westland, 30 maart 2016). De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een spreektijdverkorting. Per raadsvergadering per fractie 20 minuten, voor het college 40 minuten. Het debat daarover duurde twee uur, drie minuten en 16 seconden.
Niet iedereen was het dus eens met het voorstel. Vanzelfsprekend niet de fractie van Westland Verstandig, maar ook drie leden van de LPF-fractie stemden tegen, onder wie John Witkamp. Uit principiële overwegingen. Die bestaan dus ook nog in de gemeenteraad. Progressief Westland wil liever ook geen regeling maar volgens haar is de politiek qua debatlengtes over de grens gegaan, dus het moet. Zoiets heet flexibel principieel.

Knabbelen
Maar hoe begrijpelijk ook na zoveel jaren van chaotisch vergaderen, het is toch ook knabbelen aan de zuiverheid van de democratie. Je kunt nog discussiëren of je het monddood maken noemt of afgesproken inperking van de vrije meningsuiting, maar het blijft iets wat je niet zou moeten willen. Je pakt een probleem aan door het systeem minder kwaliteit te geven.
Zoiets bleek ook toen de Christenunie/SGP zich afvroeg wat je aan moties hebt als je, als oppositie, weet dat ze het toch niet halen. Bedoeld werd dat je met een zee van kansloze moties eigenlijk alleen maar een publieksshow maakt, maar toch is die vraag alleen al bedenkelijk.

Inmiddels spelen er veel belangrijkere vragen. Wanneer ben je ondemocratisch als je aantoonbaar raadsvergaderingen verstiert? Hoe democratisch is het een destructieve tegenstander het vrije spreken deels te belemmeren met het argument de vergadering professioneler te maken? En mag je (en hoe lang) volharden als de meerderheid geheel democratisch een in jouw ogen principieel onjuist besluit neemt? In dat kader is spreektijdverkorting hooguit een kleine deeloplossing, die alleen werkt als iedereen meewerkt. En die alleen chaos veroorzaakt als er één dat niet doet.

Politiek ziedend
De regeling ging direct gisteravond in en boeiend zijn in dit verband de politiek ziedende uitlatingen van fractieleider Duijsens (Westland Verstandig). Volgens hem is de regeling alleen maar gericht op zijn functioneren, een politiek besluit dus. Beperking van spreektijd is in zijn optiek het de mond snoeren van critici, waardoor in feite al een cordon sanitair tegen zijn partij is opgetrokken.
We gaan moeilijke tijden tegemoet. Volgens de grondwet mag elke volksvertegenwoordiger alles zeggen. Wij zullen niet berusten, de gevolgen zullen merkbaar worden. We zullen de grenzen opzoeken. Het gedoe zal niet veel minder worden.”
Een belangrijke rol ligt er nu voor burgemeester Sjaak van der Tak, die de ‘nieuwe’ raadsvergaderingen voorzit. Dat zal hem niet licht vallen. Typerend was zijn reactie toen LPF’er Witkamp hem opriep de vergaderingen strakker te gaan leiden. Hij antwoordde dat zeker binnen de gemeentewet te gaan doen, snel en licht mompelend. Verstandig, zijn herbenoeming is pas op 12 april.
Vooralsnog is de nieuwe regeling een proef van zo’n driekwart jaar. Daarna kijken we wel verder, zeggen voorstanders. Ik geloof er niks van dat de regeling die proeftijd haalt.

Rien van den Anker

3 gedachten over “Minder spreken helpt niet

  1. Je staat aan de bar en je vertelt een goede mop. Een ander vindt het allemaal wat te lang duren en grijpt in, verklapt de clou. Weg spanning, weg leut. Alleen maar deernis. We gaan van raadsvergaderingen toch geen mop maken?

  2. Spreektijdbeperking is nodig gebleken om juist de democratie te redden! Als er niet meer efficiënt wordt vergaderd gaat juist de democratie er aan. Wat wil Duijsens nu eigenlijk? Constructief meedenken om de gemeente goed te besturen of ´de grenzen opzoeken´, zoals hij klaarblijkelijk heeft gezegd. De gemeenteraad van Westland heeft jaren laten zien dat er nu strak moet worden vergaderd. Van een raad van meer dan 100.000 inwoners had ik meer strategisch gedrag verwacht. Langzamerhand begint Westland het zwarte schaap van bestuurlijk Nederland te worden. Kom op jongens, aan de slag!

  3. De enige manier om Duijsens stil(ler) te krijgen is om hem in het debat met feiten te bestrijden. Als je die niet hebt, dan verlies je het.

Laat een reactie achter bij Ria Koning Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>