Liberale nonsens

14 dec

(Westland, 14 december 2016). Liberale politici die zich uiten over persvrijheid moet je per definitie wantrouwen. Als liberaal denken ze immers dat ze op dat gebied de wijsheid in pacht hebben en dat anderen, in hun ogen veelal beperkt door religie of ideologie, daar vanzelfsprekend veel minder van af weten. Dat is niet zo maar ze denken het wel.

Vorige week was er een commissievergadering Bestuur waarin Westlands burgemeester Van der Tak, voor zijn doen licht haperend, reageerde op kritische raadsvragen. Die waren gesteld omdat hij – boos bellend – van een blogger had geëist de naam van een ambtenaar uit zijn digitale artikel te schrappen. De burgemeester zei ter verdediging dat de pers dient te handelen in lijn met een journalistieke code en een gemeentelijke gedragscode. Aan die eerste code zou ook het bezit van een perskaart vastzitten; driekwart van het Westlandse journaille heeft die volgens hem niet. Hoe hij dat wist, zei hij niet.
Die gemeentelijke code was mij geheel onbekend. Natuurlijk, je mag tijdens vergaderingen niet de ‘leeuwenkuil’ in lopen, niet schreeuwen, boeren of luid telefoneren, maar dat geldt ook voor ander publiek. Je hoeft ook niet alle politici een hand te geven, sommigen juichen dat zelfs toe.

Gebonden
VVD-raadslid Elly van der Wilk schoot de aarzelende burgemeester te hulp en beweerde, op basis van haar juridische achtergrond, dat alle Nederlandse journalisten zich te houden hebben aan de journalistieke code die is opgesteld door het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Gezaghebbende clubs, zo weet ik, waarvan overigens niet iedere hoofdredacteur en niet iedere journalist lid is.
Het gaat hier slechts om een onderlinge afspraak waar alleen leden zich vrijwillig aan (kunnen) onderwerpen. Daarom luidt de eerste zin van de code ook: ‘De leden van het Genootschap zijn op geen enkele manier gebonden aan deze Code. Hij dient slechts als uitgangspunt voor debat’. Maar dát zei Elly niet.

Natuurlijk, ik begrijp dat het voor velen, misschien ook wel voor liberale politici, onaangenaam is dat in dit land iedereen, tot zelfs de grootste onbenul, zich journalist mag noemen. Sommigen, ook vakbroeders, vinden dat zelfs pijnlijk.
In dat licht kent persvrijheid haar prijs. Maar gelukkig staat een en ander los van de discussie wat (wel of geen) kwaliteit is.

Rechter
Alle journalisten hebben, net als burgers, te maken met de Nederlandse wetgeving. Ook bij smaad en belediging gelden voor hen dezelfde wetsnormen. En zij hebben, net als iedereen, ook de vrijheid zelf hun regels van fatsoen te bepalen. Bij mogelijke overschrijding beslist alleen de rechter.
Die algemene persvrijheid zit ons aller Elly klaarblijkelijk niet lekker want zij noemde de gekritiseerde weblog domweg ‘geen journalistieke site’. Liberalen die zich over persvrijheid uitspreken, bepalen dus liever zelf wat journalistiek is.

Elly ging nog verder. Het noemen van de ambtenarennaam, zo oordeelde zij, was beschadigend, ‘omdat het geen enkel journalistiek doel diende’. Ook dat is wat ik bedoel met liberale politici die over persvrijheid spreken. Zij zouden ook nog willen bepalen hoe journalisten werken. Maar daar is nu juist de rechter voor, niet een liberaal raadslid. Zelfs niet een met een juridische achtergrond.
Iedereen hier mag vinden wat hij of zij vindt. Of niet vindt. Grote kans dat Elly van der Wilk deze column gewoon geen journalistiek noemt. Misschien wel beschadigend, geen enkel journalistiek doel dienend. Desondanks blijft wat zij over de pers zei nonsens. Liberale nonsens.

Rien van den Anker

7 gedachten over “Liberale nonsens

  1. In dit verband zou ik nog willen wijzen op het slotwoord van Van der Tak bij de sluiting van de laatste raadsvergadering van dit jaar. Hij sprak zijn zorg uit over de enorme versplintering in de vaderlandse politiek, waarna hij inzoomde op het Westland.”Je moet er toch niet aan denken, dat wij hier straks 15 partijen hebben. Een enkele journalist, die geen verstand heeft van politiek, die vindt dat mooi om daarover te schrijven…” De raad beloonde hem met gelach.

  2. Laten we vooral niet de fout maken te denken dat de VVD, de Westlandse afd. voorop, liberaal is of rechts. De Westlandse VVD is vooral links klapvee die netjes doet wat is opgedragen. In dit geval door de burgemeester en college collega’s. De warrige uitspraken van mw. Vd Wilk zouden als verzamelwerk in een humoristisch boekje kunnen worden uitgebracht. Wellicht niet journalistiek, maar wel hoogst vermakelijk.

  3. Bedoelt Van der Tak met ‘het handelen in lijn met de gemeentelijke gedragscode’ ook de gedurende dagen op de gemeentelijke website geplaatste Hoffmann rapportages waar raadsleden, ex-raadsleden en burgers in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens met naam en toenaam werden genoemd?

  4. Het de burgemeester te hulp snellende raadslid mw Vd Wilk laat van tijd tot tijd van zich horen in een column in Het Hele Westland. Enige tijd terug slaakte ze daarin, richting kennelijk in haar – om welke reden dan ook- teleurgestelde burgers, de verzuchting ‘je doet het ook nooit goed’. Om te vervolgen met ‘maar ik heb me inmiddels een dikke teflonlaag aangemeten’. Die laag blijkt gelukkig (nog) niet bestand te zijn tegen journalistieke prikkels!

  5. De politiek-maatschappelijke stroming Liberalisme is ontstaan tijdens de Verlichting toen burgers wilden emanciperen ten koste van het Ancien Regime. Liberalen vinden dat overheden zich niet te veel moeten bemoeien met maatschappij en bedrijfsleven en dat je anderen vrij laat in hun opvattingen.
    Is dit liberale gedachtegoed te herkennen bij de VVD Westland? Bij deze VVD krijg ik de associatie van een regenteske, oude partij, die kennelijk denkt dat persvrijheid aan verplichtende codes is gehouden. Ze voelt zich verder ongemakkelijk bij nieuwe, directere democratie… en vaak bij open debat, elkaar overtuigen en naar meerderheden zoeken uitgaande van draagvlak, gebaseerd op inhoudelijke argumenten en gericht op oplossen van problemen voor de burger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>