Jongeren en gemeentepolitiek, een betreurenswaardige situatie

31 jul

Woensdag Gehaktdag geeft soms ruimte aan gastcolumnisten. Het instituut leek enigszins ingedut; soms is wakker schudden nodig. Daarom deze week het geschreven woord aan Noah Slof, bestuurslid (met een mening) van de Jongerenraad Westland. En, gastcolumnist of niet, reageren mag.

Ver te zoeken nuance
(Westland, 31 augustus 2019). Ik heb onlangs een vergadering van de raadscommissie bestuur bijgewoond. De geagendeerde rondvraag bestond uit 6 vragen, waarvan 4 vragen betrekking hadden op ‘overlast’ door jongeren. Dat lijkt mij te veel, maar het schijnt een enorm belangrijke kwestie te zijn. De reacties op de vragen waren voorspelbaar, en nuance was ver te zoeken. Het archaïsche thema van “aanpakken die delinquenten” bleek nog aardig heersend te zijn. Het was nieuws voor mij, maar jongeren schijnen een vervelende probleemgroep te zijn in Westland. Misschien maakt mijn leeftijd mij partijdig, maar mijn inziens is het niet de bedoeling dat jongeren door het grijze gemeentebestuur als lastpakken afgeschilderd worden.

Zeer subjectief
Enige nuancering van de kwestie kwam van burgemeester Arends, die als enige ietwat weloverwogen opmerkingen maakte zoals: “overlast is zeer subjectief” en “wie overlast ervaart behoort in gesprek te gaan met de veroorzakers”. Komt dit doordat voormalige wethouders uit Emmen allemaal zo wijs zijn, of maakte de burgemeester de opmerkingen omdat hij reeds een open en constructieve dialoog heeft gevoerd met die lastige delinquenten door een dagje mee te lopen met de jongerenwerkers van Vitis?

Keerzijde
Dergelijke dialogen gaat de politiek, naar mijn mening, nu nog té vaak uit de weg. Verder is de visie vanuit het gemeentebestuur op de hele problematiek tamelijk achterhaald. Echter, ook in deze column mag het aan nuancering niet ontbreken. De gemeenteraad en het college zijn namelijk niet de enige met een vrij eenzijdige visie op de problemen tussen jongeren en de politiek, en zo ook op de problemen tussen jong en belegen.
De medaille heeft een keerzijde: Westlandse jongeren, en jongeren in het algemeen, trekken zich veelal niks meer aan van de gang van zaken van de gemeentepolitiek. Niet gek, representatie van jongeren in het gemeentebestuur is bijvoorbeeld ver te zoeken. Desalniettemin is het een betreurenswaardige situatie. Op deze manier komen we daarom ook nergens en dat blijkt.

Samenwerking
Hoe komen we dan wel ergens? Om een verbetering van de huidige situatie te bewerkstelligen hoeft de gemeente heus niet alle registers open te trekken. Wat het in het begin zou vergen is een toename in dialoog tussen politici en jongeren, en een andere houding jegens Westlandse jongeren. Af en toe een boompje opzetten is een goed begin. Dat lijkt me niet te veel gevraagd.

Met oog op de toekomst schrijf ik deze column ook om van de gemeenteraad en het college van B&W te verzoeken dat zij de Westlandse jongeren in grotere mate betrekken bij besluitvormingsprocessen. Bijvoorbeeld door het in grotere mate gebruikmaken van de unieke positie die de Jongerenraad, waar ik zelf deel van uitmaak, heeft als potentiële bruggenbouwer tussen politici en Westlandse jongeren. In een ideale situatie betrekt het gemeentebestuur de Jongerenraad bij elke grote beslissing die genomen moet worden, maar dat is vooralsnog een vergezochte utopie.
Als we de kloof tussen de politiek en jongeren gaan overbruggen, kunnen we eens vooruit kijken naar een situatie waar niet antagonisme, maar samenwerking de toon uitmaakt.

Noah Slof, dagelijks bestuurslid Jongerenraad Westland

De Jongerenraad Westland heeft zo’n 20 leden tussen de 15 en 23 jaar. Die vergaderen maandelijks op het gemeentehuis. Gespreksonderwerpen zijn o.a. feestweken, openbaar vervoer en hangjongeren. Per onderwerp schrijven 2 tot 4 leden een advies. Het doel is om jaarlijks minimaal twee adviezen naar de gemeenteraad te sturen. https://twitter.com/JongerenraadW;

6 gedachten over “Jongeren en gemeentepolitiek, een betreurenswaardige situatie

  1. Het is goed om een jonge pen te hebben en te lezen, maar niet te vaak in deze column.
    Waarom?? De belegen pen is ‘woester en ongepolijster’’ in vergelijking met de te genuanceerde en brave jongere.
    Maar laat je niet ontmoedigen door deze tweede-jeugd-senior

  2. Goed zo, helemaal mee eens! Goede communicatie en dialoog tussen leeftijdsgroepen lost heel veel op. Uitspreken wat je dwarszit en waarom, ook!! Kost in het begin misschien energie, maar direct de zaak op de spits drijven is onzin.

  3. Goed werk van Noah om zo zijn mening te laten horen. Ik hoop dat de zittende politiek die jongeren blijft ondersteunen. Zij zijn de toekomst.

  4. Ik begrijp ook dat sommige politieke partijen wel erg geïnteresseerd zijn in leden van de Jongerenraad. Die zien die groep als een soort kweekvijver vol geïnteresseerde vissen. Maar ik begrijp ook dat sommige leden dit raadslidmaatschap als een opstapje in hun carrière zien. Echte politici in spe dus.

  5. Leuk initiatief, maar ik begrijp alleen niet hoe die raad is samengesteld. Kon iedereen zich aanmelden. Is het daardoor nog wel een afspiegeling van de samenleving? Ik heb althans nog geen gewone, in de kassen werkende jongere gezien.

  6. Jongerenraad. Ouderenraad. Gehandicaptenraad. Wijkraad. Binnenkort heeft iedere doelgroep zijn eigen raad. Is één gemeenteraad niet voldoende?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>