Democratie met twee gezichten

21 sep

(Westland, 21 september 2022). Moet je als politicus doen wat je je kiezers hebt beloofd en waarvoor ze je gekozen hebben? Of moet je ze soms negeren en je moreel geweten belangrijker vinden. Ben je een slechte politicus als je het eerste doet? Of juist een goede?
Het was vorige week weer een bijna ouderwetse raadsvergadering, overlopend van wantrouwen en disrespect. Over de opvang van asielzoekers. Met een twistdebat over verschillende soorten democratie.

Mordicus tegen
In een motie vroegen D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie/SGP het Westlandse bestuurscollege om met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te zoeken naar een locatie voor noodopvang. Dat is in Westland vragen om een polariserende discussie, zeker nu we de enige grote gemeente zijn die daar helemaal niks voor voelt.
Die kwam er dus, want het college (met Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en VVD) is unaniem tegen, mordicus tegen. Echte (oorlogs)vluchtelingen, zoals Oekraïners, zijn welkom maar gelukzoekers niet. We vangen al veel arbeidsmigranten op en hebben geen eens woonruimte voor eigen jongeren en ouderen, is het standpunt. “Noem dan locaties waar we asielzoekers kunnen onderbrengen,” verweet WV-coalitieleider Peter Duijsens de motie-indieners, “Die zijn er niet”. En daarna: “En er is daarvoor ook geen draagvlak onder Westlanders.”

Net niet hardop
Punt, maar dan krijgt zo’n discussie een bedenkelijk trekje, Oekraïners wel, maar vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië niet. Voorzichtig wordt aangegeven dat dat mensen zijn met een heel andere cultuur en bedoeld wordt ook met een andere religie die menig Westlander bedreigend acht. ‘We willen geen moslims’ wordt nog net niet hardop uitgesproken.
Zwak argument is dat veel Oekraïners vrijwel zeker maar tijdelijk blijven en al gelijk gaan werken. Dat klopt maar mensen uit het Midden-Oosten en Afrika mogen dat – bureaucratisch – niet eens. Verwarrend is ook dat huisvesting van arbeidsmigranten en legale statushouders er een-op-een bij wordt getrokken, terwijl een tijdelijk asielzoekerscomplex van geheel andere orde is.

Demagogisch
Ondertussen is dan elke debatnuance verdwenen; het gaat natuurlijk alleen maar of je wilt of niet. Want in Westland is natuurlijk snel een (schuur)ruimte te vinden voor, noem maar, 50 asielzoekers. En als je weet dat tegenstanders volhouden dat er geen plek is te vinden draag je als voorstander gelijk enige suggesties aan.
In zo’n sfeer wordt het allemaal demagogisch en wordt er een Joods gezegde bijgehaald dat wie één mens redt de hele wereld redt. Of vertelt een raadslid dat zelf al maanden 10 Oekraïners in huis heeft, dat iedereen hem de hemel in prijst en een held noemt maar dat niemand zegt: ‘Breng er bij mij maar een paar’. In beide politieke kampen zitten ineens evenveel farizeeërs als barmhartige Samaritanen.

Polderen
Maar die ene democratische vraag blijft maar hangen: moet een politicus naar zijn kiezers luisteren of soms negeren? Genadeloos beschreven als een voorstander oordeelt dat een tegenstander geen goede politicus is omdat hij niet medemenselijk is. Waarna die tegenstander antwoordt juist een goede politicus te zijn omdat hij naar zijn kiezers luistert.
En zo waren er twee democratieën in één raadszaal. Allebei met eigen argumenten. Die allebei gelijk hebben, maar die wel, ook democratisch, de plicht hebben om er uit te komen. Ooit heette dat polderen, nog eerder, water bij de wijn doen. Die motie haalde het nu dus niet.

Rien van den Anker

 

5 gedachten over “Democratie met twee gezichten

  1. Interessant om te zien hoe partijen van hun kant gezien oprecht gelijk hebben maar dat ze dan toch lijnrecht tegenover elkaar staan. Democratie blijkt dan eigenlijk zeer kwetsbaar omdat zij geen oplossing biedt. Ja, de meerderheid van stemmen maar dat is zeer onbevredigend voor de minderheid.

  2. Terecht wordt een onderscheid gemaakt tussen asielzoekers en statushouders. Voor die laatste groep is al een verplichting dat gemeentes die moeten opvangen en een huis geven. Bij de opvang van asielzoekers gaat het vooralsnog om een tijdelijke oplossing. Die was volgens mij in Westland best wel snel te realiseren, Als je tenminste wilt.

  3. Bij het terugkijken van de vergadering ontkwam ik niet aan de gedachte dat de indieners van de motie, met name Benjamin Hofland van D66, het belangrijkste leken te vinden om tegenstanders als Westland verstandig en GBW onderuit te halen. Terwijl ze wisten dat dat echt niet zou lukken.

  4. Als gewoon ff op funda businesskijkt zie he voldoende bedrijfshallen staan waar woonunits in te maken zijn! Wellicht moet staatssecretaris vd Burgh gewoon maar s zo’n pand kopen…? Dan worden er door die Westlandse ‘strijders’ vast wel een paar omgekeerde vlaggen bij opgehangen, maar ja,… ach , …, toch??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>