Hoe lang nog?

3 mei
(Westland, 3 mei 2017). Elk gemeenteraadslid heeft het wettelijke recht om schriftelijk of mondeling vragen te stellen aan zijn college van burgemeester en wethouders. Er zijn afspraken gemaakt wat de termijn is om te antwoorden. Meestal een week of zes,...
Lees verder »