je suis rien

10 feb

(Westland, 10 februari 2024, nummer 429). Het ergens niet mee eens zijn en het toch uitvoeren. Dat kan eigenlijk niet, maar wel in de politiek. Concreet gaat het nu over de instelling van een Sense-spreekuur. Daar kunnen jongeren, als ze daar behoefte aan hebben, praten over liefde, seks, soa’s en anticonceptie. Zoiets zou naar Westland komen maar op initiatief van de lokale raadsfractie van Forum voor Democratie is een motie aangenomen om dat te blokkeren. Volgens haar is dat initiatief veel te woke en bovendien vindt zij dat de overheid gesprekken over die onderwerpen niet moet faciliteren.

Een soort dorp
Het Westlandse bestuurscollege is het daar niet mee eens maar volgt de motie wel. Een van de redenen, zo niet de belangrijkste, is dat het meent dat jongeren die dat soort vragen hebben die toch niet in Westland gaan stellen. De suggestie wordt gegeven dat iedereen ‘in dit dorp’ het dan snel weet.
In de praktijk zoeken Westlandse jongeren dan veel liever de anonimiteit van Den Haag of Delft. Dus krijgt Forum zijn zin, geen spreekuur, zij het met andere motieven. Zoiets heet politiek.

Verbijsterend
Dat die Sense-motie in november werd aangenomen noemden de tegenstemmers, onder wie CDA-raadslid Kevin Klinkspoor, verbijsterend. Hij was zich rot geschrokken: ‘Ik kan er niet met mijn pet bij dat we hier tegen kunnen zijn’, klonk het richting de voorstemmers, onder wie de lokale partijen en de (nog steeds orthodoxe) SGP/Christenunie. En tot veler verbazing ook de VVD.

Weer gelachen
In de coulissen van het gemeentehuis ging al snel het gerucht dat op zijn minst een deel van de voorstemmers een vergissing zou hebben gemaakt. Omdat deze motie nummer 30 was in een lange rij van 60 moties waarover moest worden gestemd. En er wachtten ook nog een aantal amendementen.
Dan kan je je na uren vergadering best wel verschuilen achter een beetje verward zijn. Maar het kan ook zijn dat er nogal wat raadsleden niet eens wisten wat een Sense-spreekuur was. De stukken niet goed hadden gelezen. En nog steeds niet van de hoed en de rand weten..
Dat weten natuurlijk wel de indieners van de motie bij Forum. Die drie hebben al met verbazing gebulderd toen die werd aangenomen. En lachen nu weer om de motivatie van het bestuurscollege. Ook zoiets heet politiek.

Geen behoefte
Nog even terug naar het debat over die andere motie waarin het bestuurscollege van Westland werd opgedragen om Den Haag – het kabinet en de Tweede Kamer – te melden dat er tussen de kassen geen behoefte is aan de Spreidingswet. En dat er hier geen medewerking moet worden verwacht als het gaat om een asielzoekerscentrum.
Die motie werd breed aangenomen en het college heeft beloofd de inhoud te gaan bestuderen. Wel zijn er nu al eerste beginnende ambtelijke contacten gelegd op provinciaal niveau waarbij verschillende gemeenten, ook Westland, met elkaar gaan overleggen hoe een eventuele uitvoering moet voor de aangepakt.

700 asielzoekers
Daarbij komen ook de inmiddels bekend geworden cijfers aan de orde. Zo zal Westland 700 asielzoekers moeten gaan huisvesten. Zover is het nog lang niet, ook de dwangmaatregel niet, want eerst zijn er besprekingen waarbij gemeente onderling mogelijk aantallen vluchtelingen gaan uitwisselen of zelfs afkopen. Dat gebeurt voorlopig in stilte en echt nieuws zal waarschijnlijk pas na de zomer bekend worden. Of nog later.
En het kan allemaal anders worden als er tegen die tijd een (rechts) kabinet is. Die partijen hebben, als het er is of komt, gezegd iets te gaan doen aan de instroom van vluchtelingen. Op dat punt was zelfs eensgezindheid!

Voor de zekerheid
Toch deze week maar even voor de zekerheid gecheckt of die ‘Wij doen mee niet mee met de spreiding’-motie echt is verstuurd naar kamer en kabinet. Ja, dus. Wat ermee gebeurt is onduidelijk maar je hoeft niet cynisch te zijn om te denken: Die brief ligt op de stapel. Misschien wel met een ambtelijke aantekening: Niks mee doen..

 De rubriek ‘je suis rien’ is een boeketje columnpjes, vaak maar van één alinea. Een clin d’oeil naar mezelf en de samenleving. Een knipoogje, soms met serieuze ondertoon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>